PARMARIJE – Ri venniru

‘Na vota Gesù Cristu cu tutti l’apustuli java girannu pi lu munnu. Arrivaja chi j’era vennerirria ‘nta nu paisu e si misiri a girà pi vanedde. J’era murtu ri siti. Vidda na fimmina chi, assittata a ‘na seggia, si facija la capo. S’abbicinaja e ni rissa:

“Ma rai ‘na guccia r’acqua ca moru ri sita?”.

“Tengu chiffà, mo nun è ura r’acqua!”

U Signuru si ‘ntisaja e mutu mutu si ni jiva. Cu bucia amara all’apustuli rissa:

“Maliritta quidda capu

Chi ri venniru si scara!”(1)

E sicutò a caminari. Camina camina, camina camina arrivaja ‘nta na via larga. Vidda ‘na porta aperta e s’affacciaja. C’era ‘na fimmina chi stava ‘mpastenno a farina, ‘nta na mattra(2), pi fa u pani. ‘Ntu furnu già vrusciavunu i linna.

“Bona donna, ma rerisi ‘na guccia r’acqua ca moru ri sita?”.

“Vulintiri!”

Si lavaja li mani, jiviri  a pgghjà ‘na cannata (3), a jinghia ra ‘na lancedda(4) e na riviri allu Signuru.

Quannu j’era ‘mminzu alla via Gesù Cristu rissiri all’apustuli:

“Biniritta quidda pasta

Chi ri venneru si ‘mpasta”.

Pi li  fimmini ra qua  vena lu ritto ca ri vennirirrija nun ci si pittina

.

NOTE

1)Si pettina

2) Madia

3)Brocca

4)Recipiente di terracotta per l’acqua

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Close